Please enable Javascript in your browser settings.

Dobro došli u Proton Med

Proton je podatomska čestica, sa pozitivnim naelektrisanjem, prisutna u jezgru atoma. Reč "proton" potiče iz grčkog jezika i znači "PRVI" a to ime je dobila od Ernesta Rutherforda 1920.godine.
Broj protona u jezgru atoma definiše njegov atomski broj i daje svakom elementu jedinstvenu karakteristiku koja ga definiše. Protoni imaju tendenciju da se kreću kroz materiju velikom brzinom, ali usporavaju kada ih privuče suprotno naelektrisana čestica i formiraju atom.

Sve ove karakteristike smo prepoznali u profilu naše kompanije.
U svom mentalitetu nosimo pozitivno naelektrisanje, cilj nam je da definišemo način na koji će se posao obavljati u našem sektoru, a volimo kada se krećemo velikom brzinom, zahvaljujući našoj relativno maloj veličini, izuzetno smo fleksibilni i spremni smo da usporimo kada god naiđemo na nekog ko je kompatibilan sa našom radnom etikom i korporativnom filozofijom.

Proton Med je osnovan 2013.godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću a kao član HWS grupe, i od početka je posvećen potrebama srpskog tržišta lekova. Naš cilj je da snabdemo tržište potrebnom količinom naših proizvoda na najefikasniji i na najekonomičniji način.

Mi se uvek trudimo da budemo "PRVI" u svojoj oblasti.